Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je zde proto, aby ochránilo váš rodinný rozpočet v případě úrazu kohokoliv z rodiny. S každým úrazem je mimo jiné spojena jistá finanční zátěž. Pokud utrpí úraz živitel rodiny a v jeho důsledku se ocitne v pracovní neschopnosti, výrazně to naruší rodinný rozpočet a schopnost plnit finanční závazky. I dítě, které bude po úrazu vyžadovat vaši péči, vás může vyřadit z pracovního procesu. Na jak dlouhou dobu? Může se stát, že i na několik měsíců. Živíte jen sami sebe? A máte někoho, kdo vás finančně zabezpečí po dobu, kdy budete po úraze upoutáni na lůžko? Pokud nemáte postačující finanční rezervu pro tyto situace, je na místě promyslet, jakým způsobem sebe a svoje blízké zajistíte pro případ úrazu. Sjednání úrazového pojištění pak jistě bude vhodným řešením. Za málo peněz totiž můžete výrazně zmírnit finanční dopady každého úrazu v rodině.

Pro koho je úrazové pojištění?

Úrazové pojištění si jistě sjednají všichni, kteří nechtějí riskovat finanční kolaps v rodině v případě nenadálého úrazu. Ti, kteří mají sjednáno úrazové pojištění mají jistotu, že jim v případě úrazu bude vyplacen takový finanční obnos, který mají garantovaný smlouvou. Pojistka jim pak pomůže pokrýt nezbytné výdaje vzniklé v souvislosti s úrazem a pomůže jim překlenout období případného výpadku pravidelných příjmů z pracovní činnosti.

Výplatu pojistného plnění však nemůžete očekávat např. tehdy, pokud k úrazu dojde po požití drog, v důsledku sebepoškození, při extrémních sportech či při účasti na protivládních nepokojích a při válečných událostech.

Některé skupiny osob jsou z úrazového pojištění vyloučeny zcela, případně jsou omezeny v rozsahu pojištění. To se týká osob, které provozují takové aktivity, při nichž je pravděpodobnost úrazu vysoká, např. osoby vykonávající nebezpečné povolání či profesionální sportovci.

Jaké situace úrazové pojištění řeší?

Úrazové pojištění vyrovná vaše finanční ztráty, ke kterým dojde v důsledku zranění, ať už se zraníte vy nebo kterýkoli jiný člen vaší rodiny. Ke zranění může dojít kdykoli a kdekoli. Doma, na cestách, při sportu, na dovolené.

Na trhu existuje několik variant úrazového pojištění. Většinou jsou pojištěním kryta rizika trvalých následků, tělesného poškození nebo smrti následkem úrazu. V různých variantách kryje také náklady na nezbytné léčení po úraze. Rozsah úrazového pojištění můžete zvolit podle svých potřeb. Různými připojištěními jej lze rozšířit, např. o pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici, pojištění na pokrytí nákladů spojených s úrazem, pojištění invalidity následkem úrazu.

Úrazové pojištění může být součástí jiných pojištění, např. životního či cestovního, ale lze jej sjednat také samostatně.

Výhody úrazového pojištění

  • Chrání před finančními dopady úrazu.
  • Výše pojistného plnění je garantována.
  • Výši pojistné částky si zvolíte sami.
  • Nastavení a rozsah pojištění lze měnit.
  • Díky různým připojištěním si můžete zvolit variantu odpovídající vašim potřebám.
  • Dobu trvání si můžete zvolit podle svých potřeb.

Nevýhody:

  • Neobsahuje spořící složku.
  • Pojistné není daňově uznatelným výdajem.

Kontaktní formulář a kalkulačka

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:

Pokud cestujete do zahraničí sjednejte si cestovní pojištění, porovnáme za vás! Dále si můžete srovnat povinné ručení a nabídky jednotlivých pojišťoven! Případně si zajistit dům či domek proti povodním na pojištění nemovitosti. Najít si bydlení je snadné bez realitky a bez provize na vlastnici.cz tedy hlavně pronájem bytu! Všechny výpočty si můžete srovnávat na kalkulačka.eu

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ